رَصـْـعـَـة جـَـمـال


رَصـْـعـَـة جـَـمـال
ميسون نعيم الرومي

يا حـَـلاتـَـك أحـلـَـه مـن دَمــع الرطـَـب
رَصـعـَـة جـَـمـال اوتـِـضوي عَ الخـَـديـَـن

يانـَـجـمـَـه اوتـِـلالي وَسـَـط نـَـجـم اســمـاك
محــتـار الوَصف بالحـسـن والتـَـكويـن

ياكـِـحـلـَـه التـكـَـحّـل رمـش بـيـن اجـفـون
واتـبوس الشـفـايـف عـيَـن تـخــزر عـيـَـن

ريحة بـَـنـَـفــسَـج جـوري ويـَّه الهـَيـَـل

يـَـمـعـَـدَّل ابـوَصــفـَـك ياتـَـرف يازيـَـن

يانـَـغــمـَـة ربابـَـه اوعـَـزف گالـَـه النـاي
يانـَـشــغـَـة البـرحـي اوحـزن دَمـع التـيـن

نـَـخــلـَـة وفـه للوفـَـه اوشـجـرَة طـيـب
يالمالـَـك شـبـيـه ابـيـَـن كل اثـنـيـَـن

يا مـلح الحـَـياة او زيـنـَـة الأيام
فـَـرحـَـة عـمـر والفـَـرَح مـاشـي الويـَـن

سـبـّـاح الگـَـلـب و الگــَـلـب بيك احـتـار
يـحــسـب بالليـالي اويـعـد بـيـهـَـه اســنـيـن

مثــل نـَـسـمـَـه اوتـمـر واتـغـازل الصفـصاف
ياروجـَـه اوتـمـر واتـضيـع عَ الشـَـطـيـَـن

ابـزَحــمَـة عـمـر يـمـشـي اويمـر بـَـسـْـكـوت
بـَـت امـن الگـَـلب يـنــداف وَيـَّـه الطـيـن

ياجـَـرح البـروحـي اوألف جـَـرح ايـصيـح
خـَـزَّن مـن زمـان او رمــدَن العـيـَـنـيـَـن

يا حـَـلاتـَـك أحــلـَـه مـن دَمـع الرطـَـب
يا رَصـعـَـة جـَـمـال اوتـِـضوي عَ الخـَـديـَـن

—————————————————
ســـــــــتوكهولم

نيسان/2019

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close